EU fondovi

  • identifikacija EU natječaja i programa
  • razrada projektnih ideja
  • formiranje projektnih timova
  • priprema projektne dokumentacije
  • provođenje projekata
  • interna evaluacija projekata
  • izrada projektnih prijava
  • nadzor i kontrola provođenja projekata
Izrada strateških i poslovnih planova
- izrada poslovnih i razvojnih strategija i planova za jedinice lokalne samouprave
- izrada poslovnih i razvojnih planova za privatna poduzeća
- izrada marketinških i prodajnih planova
- izrada investicijskih studija
- menadžment ljudskih resursa
- strateško organiziranje i poslovna organizacija
 
Edukacija i savjetovanje
- područja poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja
- područja organizacije
- područja marketinga
- područja upravljanja ljudskim potencijalima
- područja prodaje
 
IT usluge
- IT menadžment
- izrada programskih rješenja
- izrada web stranica
 
Dizajn i grafička priprema
- vizualne komunikacije
- grafički dizajn
- branding
- korporativni identitet
- marketiške kampanje
- ambalaža
- brošure, leci, plakati
- merchandising
 
Event menadžment
- organizacija konferencija
- organizacija izložbi i sajmova
- organizacija seminara
- organizacija tiskovnih konferencija i promocija
 
Izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova 
- identifikacija EU programa za vašu organizaciju
- razrada projektnih ideja
- formiranje projektnih timova
- priprema projektne dokumentacije
- pomoć i monitoring pri provođenju projekata
- interna evaluacija projekata
 
Izrada i provedba projekata financiranih iz ostalih izvora
- prepoznavanje poticajnih mjera i natječaja sukladnih potrebama vaše organizacije
- razrada projektnih ideja i definiranje projektnih timova
- priprema natječajne dokumentacije
- savjetovanje u provođenju projekata
- programski i financijski monitoring projekta
 
Vinski marketing
- istraživanje tržišta
- potpora prodajnim aktivnostima
- dizajn, branding, oglašavanje
- promocije
- odnosi s javnošću
- društvene mreže
- potpora izlasku na međunarodna tržišta
 
Knjigovodstvo i računovodstvo
- poduzetnika
- obrtnika
- neprofinih organizacija
 
Usluga certificiranja u okviru programa obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada.
Prijavite se na newsletter.

Kontakt

01/5806-307

01/5806-308

"Postoje rizici i troškovi vezani uz akciju. No oni su bitno manji od dugoročnih rizika i troškova komfora neaktivnosti."  J.F.K.