AKADEMIJA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI

Modularni program usavršavanja pokriva ključna područja struke te osigurava temeljnu izobrazbu od strane domaćih i stranih predavača s dokazanim iskustvom. Stečena znanja moguće je brzo i efikasno primijeniti u svakodnevnom poslovanju organizacije.

Jesenski ciklus Akademije (rujan – listopad 2020) odvija se u suradnji sa Vijećem Europe. 

N

9 redovnih modula + 1 izborni modul

N

80 nastavnih sati

Kome je namijenjena akademija?

Akademija je namijenjena članovima uprave zaduženima za etiku i usklađenost, direktorima i voditeljima službe/odjela za etiku i usklađenost, službenicima i menadžerima za etiku i usklađenost, etičkim povjerenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, etičkim povjerenicima i povjerljivim savjetnicima u javnim službama i poduzećima, menadžerima i specijalistima za sprječavanje korupcije, menadžerima i specijalistima za sprječavanje pranja novca, menadžerima i specijalistima za sprječavanje prijevara, menadžerima i specijalistima za rizike, menadžerima i specijalistima za internu kontrolu, menadžerima i specijalistima za ljudske potencijale, menadžerima i specijalistima za društveno odgovorno poslovanje, odvjetnicima koji se bave usklađenošću i etikom, službenicima auditorima (rizici, usklađenost, etika), revizorima (rizici, usklađenost, etika) …

Cijena

 • Cijena Akademije poslovne etike i usklađenosti iznosi: 11.800 kuna + PDV
 • Odobravamo obročno plaćanje uz uvjet da zadnja rata bude uplaćena prije početka Akademije
 • Za prijave tri i više polaznika iz iste organizacije/tvrtke odobravamo dodatni popust od 10%
 • Polaznici Akademije ostvaruju 70% popusta na standardnu cijenu kotizacije za CEEEC 2020 kongres. Više info…

 • Polaznicima Akademije osiguran je ručak, pauza za kavu i materijali na predavanjima.

  Po završetku Akademije poslovne etike i usklađenosti polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o završenoj edukaciji. Polaznik mora prisustvovati na minimalno 8 modula, a pohađanje pojedinačnih modula nije moguće.

Pregled programa po modulima

Redovni moduli:

17.09. - 1. Osnove etike i usklađenosti

Predavač: Lucia Ana Tomić

 • Povijest i razvoj poslovne etike
 • Uloga etike, usklađenosti i organizacijske kulture
 • Etička načela (neovisnost, dobročinstvo, pravičnost, istinitost, povjerljivost…)
 • Poštenje, moral, etika
 • Zašto etika i usklađenost?
 • Osnovni koncept poslovne etike
 • Komponente djelotvornog programa etike i usklađenosti
 • Prednosti programa usklađenosti
 • Globalna situacija (zakoni, standardi, praksa, …)
23.09. - 2. Procjena rizika kao temelj programa etike i usklađenosti

Predavač: Tomislava Pribanić

 • Što je procjena rizika usklađenosti?
 • Razlika između funkcije usklađenosti i upravljanja rizicima
 • Zašto provoditi procjenu rizika usklađenosti?
 • Obuhvat procjene rizika usklađenosti
 • Matrica procjene rizika usklađenosti
 • Tko provodi procjenu rizika usklađenosti?
 • Vrste rizika
 • Provedba procjene rizika usklađenosti
 • Što nakon procjene rizika?

14.10. - 3. Formiranje odjela za etiku i usklađenost

Predavač: Lucia Ana Tomić

 • Definiranje ciljeva odjela etike i usklađenosti
 • Definiranje vrste odjela etike i usklađenosti (risk based vs value based)
 • Funkcija odjela etike i usklađenosti te njegovo povezivanje/suradnja sa vodstvom organizacije (Uprava, Nadzorni odbor, …)
 • Funkcija odjela etike i usklađenosti te njegovo povezivanje/suradnja sa ostalim odjelima (audit, kontrola, revizija, HR, …)
 • Izgradnja programa etike i usklađenosti / Osnovni dijelovi programa etike i usklađenosti / Infrastruktura odjela etike i usklađenosti
 • Kako “prodati” etiku i usklađenost vodstvu organizacije / Kako steći povjerenje vodstva organizacije / Kako osigurati financijsku podršku i resurse (budžet, ljudstvo, interni procesi vs angažman vanjskih stručnjaka)
 • Struktura i načini/linije izvješćivanja vodstvu organizacije / Nadzor od strane vodstva organizacije / Uloga Uprave, Nadzornog odbora, … / Smjernice za bolje angažiranje vodstva organizacije
 • Komunikacija odjela (interno i eksterno)
 • Odgovornost za provedbu programa etike i usklađenosti (vodstvo organizacije vs audit vs kontrola vs compliance manager/officer)
 • Administriranje unutar odjela etike i usklađenosti
15.10. - 4. Izrada programa etike i usklađenosti

Predavač: Tomislava Pribanić

 • Procjena rizika kao temelj izrade programa etike i usklađenosti (korupcija, sukob interesa, AML, treća strana, …)
 • Organizacijska kultura kao temelj izrade programa etike i usklađenosti
 • Standardi, politike, procedure
 • Komunikacija, edukacija i trening
 • Savjetovanje, zaprimanje pritužbi i nepravilnosti, istraživanje
 • Stegovne mjere, nagrađivanje i poticaji 
 • Praćenje i revizija
 • Procjena programa i poboljšanja
21.10. - 5. Savjetovanje i zaprimanje pritužbi

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Organizacijska kultura kao temelj stvaranja organizacijske otvorenosti i transparentnosti
 • Kultura „zviždanja“
 • Savjetovanje kao dio sustava sprječavanja nepravilnosti
 • Ustroj i uređenje postupka zaprimanja pritužbi i nepravilnosti
 • Unutarnji sustavi prijavljivanja (vlastiti ili iz usluge)
 • Sustav izvještavanja putem vruće linije i zviždanja
 • Vanjski sustavi prijavljivanja (prijave nadležnom tijelu) i uloga pučkog pravobranitelja
 • Javno razotkrivanje
 • Proces interne istrage i ispitivanja prijave nepravilnosti
 • Zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Disciplina, nagrade i poticaji
 • Zaštita prijavitelja nepravilnosti u Hrvatskoj
 • Internacionalna praksa (EU, ISO, …)
28.10. - 6. Učinkovita komunikacija, edukacija i trening u službi etike i usklađenosti

Predavač: Tomislava Pribanić

 • Interna vs eksterna komunikacija
 • Tone from the top / Buzz in the middle / Voice from the bottom
 • Ovisnost komunikacije o organizacijskoj kulturi
 • Savjeti za uspješnu komunikaciju u službi etike i usklađenosti
 • Taktike i alati uspješne komunikacije u službi etike i usklađenosti
 • Ciljevi edukacije
 • Plan edukacije
 • Provedba edukacije (metode, alati, …)
 • Mjerenje uspješnosti edukacije
04.11. - 7. Sprječavanje sukoba interesa, podmićivanja i korupcije

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Sukob interesa
 • Podmićivanje
 • Korupcija i njezini sindromi
 • Utjecaj korupcije na razvoj društva i ekonomije
 • Globalni pristup
 • Elementi učinkovitog antikorupcijskog programa
 • Procjena korupcijskog rizika
 • Korupcija u privatnom i javnom sektoru
 • Korupcija u javnoj nabavi
 • ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja
 • Politika zaprimanja darova i poklona
 • Strategija suzbijanja korupcije u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine
11.11. - 8. Etika kod upravljanja ljudskim potencijalima

Predavač:                               

 • Važnost poznavanja zakona i praksi (radnih, etičkih i usklađenosti)
 • Procjena kandidata, budućih i sadašnjih zaposlenika
 • Spolno uznemiravanje
 • Privatnost
 • Različitost
 • Sigurnost i zdravlje
 • Nasilje na radnom mjestu
 • Stegovne mjere, nagrađivanje i poticaji, napredovanje
 • Zapošljavanje/otkazi
 • Promicanje ravnopravnosti i zabrana diskriminacije
 • Promicanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom
19.11. - 9. Procjena, praćenje, revizija i evaluacija programa etike i usklađenosti

Predavač: Hristo Moutafchiyski

 • Procjena i evaluacija programa etike i usklađenosti
 • Testiranje i praćenje programa etike i usklađenosti
 • Planovi i procedure
 • Mjerenje učnikovistosti programa etike i usklađenosti
 • Uspostava učinkovitog sustava pohrane informacija i upravljanja informacija
 • Interne procjene programa etike i usklađenosti
 • 3 linije obrane
 • Izvješćivanje o indikatorima kritičnih situacija (Red Flags)
 • Analitika podataka
 • Važnost trajnog praćenja programa etike i usklađenosti

Izborni moduli (polaznik/polaznica bira jedan):

25.11. - 10. Etika u javnom sektoru i lokalnoj samoupravi

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Etika i politika
 • Etika obavljanja javne službe i sukob interesa
 • Politička odgovornost
 • Važnost etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi
 • Rizici i posljedice lošeg upravljanja u lokalnoj samoupravi
 • Izgradnja etičke infrastrukture u lokalnoj samoupravi (etički kodeks, etički povjerenik, povjerljiva osoba, …)
 • Komunikacija, edukacija i trening
 • Etički menadžment
 • Analiza korupcijskog rizika na lokalnoj razini
 • Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada tijela jedinica lokalne samouprave korištenjem preporuka Vijeća Europe
 • Ocjena razine javne etike u lokalnoj samoupravi korištenjem preporuka Vijeća Europe
 • Index nacionalne razine javne etike
26.11. - 10. Uspostava sustava sprječavanja pranja novca i prijevara

Predavač: Lucia Ana Tomić

 • Razlozi za uspostavu sustava u poduzećima
 • Uspostava sustava sprječavanja pranja novca
 • Praćenje prijevara u poslovanju
 • Izrada programa za sprječavanje prijevara
 • Procjena rizika i utjecaj na poslovanje
 • Mjere za poboljšanje i prevenciju
 • Praksa i slučajevi


*Datumi održavanja modula podložni su promjenama.

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije vezane uz AKADEMIJU POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

Molimo koristite kontaktni formular

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a , 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

Kontaktni formular:

15 + 9 =

Prijavnica

AKADEMIJA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI

Molimo Vas da za svaku polaznicu /svakog polaznika pošaljete zasebnu prijavnicu.

Izborni modul:

Način sudjelovanja:

Plaćanje - kotizaciju plaća:

8 + 6 =