AKADEMIJA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI

Modularni, sveobuhvatni program usavršavanja pokriva ključna područja struke te osigurava temeljnu izobrazbu. Stečena znanja moguće je brzo i efikasno primijeniti u svakodnevnom poslovanju organizacije.

Drugi ciklus Akademije, sastoji se od četiri modula (24 nastavna sata) i održava se tijekom listopada i studenog 2021. godine.  

Kome je namijenjena akademija?

Akademija je namijenjena direktorima i voditeljima službe/odjela za etiku i usklađenost, službenicima i menadžerima za etiku i usklađenost, etičkim povjerenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, etičkim povjerenicima i povjerljivim osobama u javnim službama i poduzećima, menadžerima i specijalistima za sprječavanje korupcije, prijevara i pranja novca, menadžerima i specijalistima za rizike, internu kontrolu, menadžerima i specijalistima za ESG (environmental, social and corporate governance) i svima onima koji će nešto od spomenutoga tek postati. 

Cijena

 • Cijena Akademije poslovne etike i usklađenosti iznosi: 3.900 kuna + PDV
 • Odobravamo obročno plaćanje uz uvjet da zadnja rata bude uplaćena prije početka Akademije
 • Za prijave dva i više polaznika iz iste organizacije/tvrtke odobravamo dodatni popust od 10%
 • Polaznicima Akademije osiguran je ručak, pauza za kavu i materijali na predavanjima

 • Po završetku Akademije poslovne etike i usklađenosti polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o završenoj edukaciji, a pohađanje pojedinačnih modula nije moguće

Pregled programa po modulima

Moduli:

1. Osnove etike i usklađenosti / Procjena rizika kao temelj programa etike i usklađenosti

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Poštenje, moral i etika
 • Etička načela (neovisnost, dobročinstvo, pravičnost, istinitost, povjerljivost…)
 • Povijest i razvoj poslovne etike
 • Uloga etike, organizacijske kulture i usklađenosti
 • Osnovni koncept poslovne etike
 • Komponente djelotvornog programa etike i usklađenosti
 • Prednosti programa usklađenosti
 • Globalna situacija (zakoni, standardi, praksa, …)
 • Što je procjena rizika usklađenosti?
 • Razlika između funkcije usklađenosti i upravljanja rizicima
 • Zašto provoditi procjenu rizika usklađenosti?
 • Obuhvat procjene rizika usklađenosti
 • Matrica procjene rizika usklađenosti
 • Tko provodi procjenu rizika usklađenosti?
 • Vrste rizika
 • Provedba procjene rizika usklađenosti
 • Što nakon procjene rizika?
2. Formiranje odjela za etiku i usklađenost / Izrada programa etike i usklađenosti

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Definiranje ciljeva odjela etike i usklađenosti
 • Definiranje vrste odjela etike i usklađenosti (risk based vs value based)
 • Funkcija odjela etike i usklađenosti te njegovo povezivanje/suradnja sa vodstvom i ostalim odjelima organizacije
 • Izgradnja programa etike i usklađenosti / Osnovni dijelovi programa etike i usklađenosti / Infrastruktura odjela etike i usklađenosti
 • Kako “prodati” etiku i usklađenost vodstvu organizacije / Kako steći povjerenje vodstva organizacije / Kako osigurati financijsku podršku i resurse (budžet, ljudstvo, interni procesi vs angažman vanjskih stručnjaka)
 • Struktura i načini/linije izvješćivanja vodstvu organizacije / Nadzor od strane vodstva organizacije / Uloga Uprave, Nadzornog odbora, … / Smjernice za bolje angažiranje vodstva organizacije
 • Komunikacija odjela (interno i eksterno)
 • Odgovornost za provedbu programa etike i usklađenosti (vodstvo organizacije vs audit vs kontrola vs compliance manager/officer)
 • Administriranje unutar odjela etike i usklađenosti
 • Procjena rizika kao temelj izrade programa etike i usklađenosti 
 • Organizacijska kultura kao temelj izrade programa etike i usklađenosti
 • Standardi, politike, procedure
 • Komunikacija, edukacija i trening
 • Savjetovanje, zaprimanje pritužbi i nepravilnosti, istraživanje
 • Stegovne mjere, nagrađivanje i poticaji
 • Praćenje i revizija
 • Procjena programa i poboljšanja
3. Prijava nepravilnosti / Komunikacija, edukacija i trening u službi etike i usklađenosti

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Organizacijska kultura kao temelj stvaranja organizacijske otvorenosti i transparentnosti
 • Kultura „zviždanja“
 • Savjetovanje kao dio sustava sprječavanja nepravilnosti
 • Ustroj i uređenje postupka zaprimanja pritužbi i nepravilnosti
 • Unutarnji sustavi prijavljivanja (vlastiti ili iz usluge)
 • Vanjski sustavi prijavljivanja (prijave nadležnom tijelu) i uloga pučkog pravobranitelja
 • Javno razotkrivanje
 • Proces interne istrage i ispitivanja prijave nepravilnosti
 • Zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Disciplina, nagrade i poticaji
 • Interna vs eksterna komunikacija
 • Tone from the top / Buzz in the middle / Voice from the bottom
 • Ovisnost komunikacije o organizacijskoj kulturi
 • Savjeti za uspješnu komunikaciju u službi etike i usklađenosti
 • Taktike i alati uspješne komunikacije u službi etike i usklađenosti
 • Ciljevi edukacije
 • Plan edukacije
 • Provedba edukacije (metode, alati, …)
 • Mjerenje uspješnosti edukacije
4. Sprječavanje sukoba interesa i korupcije / Revizija programa etike i usklađenosti

Predavač: Robert Ravenšćak

 • Sukob interesa, podmićivanje, korupcija 
 • Elementi učinkovitog antikorupcijskog programa
 • Procjena korupcijskog rizika
 • Korupcija u privatnom i javnom sektoru
 • ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja
 • Politika zaprimanja darova i poklona
 • Strategija suzbijanja korupcije u RH 
 • Procjena i evaluacija programa etike i usklađenosti
 • Testiranje i praćenje programa etike i usklađenosti
 • Mjerenje učnikovitosti programa etike i usklađenosti
 • Interne procjene programa etike i usklađenosti
 • Tri linije obrane
 • Izvješćivanje o indikatorima kritičnih situacija (Red Flags)
 • Analitika podataka
 • Važnost trajnog praćenja programa etike i usklađenosti


*Datumi i model predavanja (uživo ili on-line) podložni su promjenama.

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije vezane uz AKADEMIJU POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

Molimo koristite kontaktni formular

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a , 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

Kontaktni formular:

2 + 6 =

Prijavnica

AKADEMIJA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI

Molimo Vas da za svaku polaznicu /svakog polaznika pošaljete zasebnu prijavnicu.

Plaćanje - kotizaciju plaća:

1 + 9 =