Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i poboljšanje upravljanja poslovnim procesima poduzeća Ravecon primjenom IKT-a

Ukupna vrijednost projekta: 351.058,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 219.341,83 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 25. studenoga 2019. do 25. studeni 2022. godine

OPIS PROJEKTA:

Realizacijom projekta žele se stvoriti pretpostavke za kvalitetno i učinkovito upravljanje poslovnim procesima. Putem aktivnosti unapređenja poslovnih procesa nabavom hardverskih i softverskih rješenja iz područja informacijske tehnologije, očekivani rezultati podrazumijevaju podršku razvoju postojećih i novih usluga, jačanje prisutnosti Korisnika na domaćem i stranom tržištu te poboljšanu strukturu i opće povećanje prihoda uz povećanje broja zaposlenih.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, porastu prihoda od prodaje, porastu zapošljavanja, ali i vrijednost privatnog ulaganja.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Robert Ravenščak, robert@ravecon.hr

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke RAVECON primjenom web marketinških rješenja

Ukupna vrijednost projekta: 84.000,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 58.800,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 04. ožujak 2019. – 04. ožujak 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA:

Korisnik ima nedovoljno razvijena mrežna marketinška rješenja, koja ne omogućavaju da Korisnik u potpunosti, na kvalitetan i prije svega siguran način uspostavi vezu s tržištem i kupcima. Općenito, postojeća rješenja ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe postojećih i budućih kupaca, što posljedično otežava pretraživanje, tranziciju podataka i naručivanje proizvoda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti pokazateljima Poziva te potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti. Specifični cilj projekta je stvoriti pretpostavke za kvalitetnije i opsežnije prezentiranje i prodaju Korisnikovih proizvoda. Putem planiranih aktivnosti očekivani rezultati podrazumijevaju poboljšanje vidljivosti Korisnikovih proizvoda, jačanje prisutnosti na domaćem i stranom tržištu, smanjenu ovisnost o jednom segmentu poslovanja te poboljšanu strukturu i opće povećanje prihoda uz povećanje broja zaposlenih.

Ostvareni rezultati su:

  • nova web stranica stavljena u upotrebu
  • novi web shop stavljen u upotrebu

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Robert Ravenščak, robert@ravecon.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/