DVODNEVNE EDUKACIJE ZA POVJERLJIVE OSOBE I NJIHOVE ZAMJENIKE

Dvodnevne, sveobuhvatne edukacije za povjerljive osobe podrazumijevaju napredna predavanja i radionice u svrhu usavršavanja i jačanja općih i specifičnih kompetencija zaposlenika nužnih za obavljanje stručnih poslova povezanih uz prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Na raspolaganju su četiri vrste edukacija koje se održavaju online (ZOOM platforma), a svaka se sastoji od sedam cjelina (14 nastavnih sati), tijekom dva nastavna dana, u u razdoblju od siječnja do ožujka 2023. godine**.

(*) Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti definira povjerljivu osobu i njenog zamjenika kao središnji dio sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

(**) Datumi edukacije istaknuti su uz sadržaj svake od edukacija.

Kome su namijenjene edukacije?

Dvodnevne napredne edukacije namijenjene su privatnim tvrtkama, državnoj upravi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima (agencije, zavodi, fondovi, instituti, …) koje zapošljavaju 50 i više osoba (obveznice Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti) tj. povjerljivim osobama i njihovim zamjenicima zaposlenima kod tih poslodavca ili trećim fizičkim osobama imenovanih od strane spomenutih poslodavca (obveznika Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti) radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnostiu javnom i privatnom sektoru.

Cijena

 • Cijena pojedinačne dvodnevne edukacije iznosi: 210 EUR + PDV (1.582,24 kn + PDV) po osobi
 • Za prijavu dva polaznika (povjerljive osobe i njenog zamjenika) iz iste organizacije (tvrtke) odobravamo popust od 20% na ukupan iznos pojedinačne edukacije
 • Po završetku edukacije polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o završenoj edukaciji

S ciljem prilagodbe zahtjevima uloge koje obnašaju te kompetencija svojstvenih zakonskoj dužnosti, povjerljivim osobama i njihovim zamjenicima na raspolaganju su četiri vrste dvodnevnih naprednih edukacija:

1. Uvođenje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (01. i 02.02.2023.)

Predavač: Robert Ravenšćak

Datum, vrijeme i mjesto održavanja: 01. i 02. veljače 2023. / 9-16 sati / online (ZOOM platforma)

 

 • Osnove poslovne etike i organizacijska kultura
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 • Strukturiranje i uređenje sustava za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • Obveze poslodavca i uloga povjerljive osobe
 • Izrada Pravilnika o unutarnjem prijhavljivanju nepravilnosti
 • Proces prijave nepravilnosti i unutarnja istraga po zaprimljenoj prijavi
 • Komunikacija u službi promicanja unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
2. Unaprjeđenje OSOBNIH vještina povjerljivih osoba (15. i 16.02.2023.)

Predavač: Robert Ravenšćak

Datum, vrijeme i mjesto održavanja: 15. i 16. veljače 2023. / 9-16 sati / online (ZOOM platforma)

 

 • Izgradnja odnosa prema zaposlenicima
 • Moć utjecaja u organizaciji
 • Osobno brendiranje
 • Govor tijela
 • Nesvjesna pristranost
 • Davanje i primanje informacija
 • Vještina slušanja
3. Unaprjeđenje UPRAVLJAČKIH vještina povjerljivih osoba (01. i 02.03.2023.)

Predavač: Robert Ravenšćak

Datum, vrijeme i mjesto održavanja: 01. i 02. ožujka 2023. / 9-16 sati / online (ZOOM platforma)

 

 • Upravljanje promjenama u organizaciji
 • Upravljanje organizacijskom kulturom
 • Upravljanje sukobima
 • Upravljanje zahtjevnim osobama i teškim ponašanjima
 • Upravljanje otežanim radnim odnosima
 • Kodeks poslovnog ponašanja
 • Nasilništvo i uznemiravanje
4. Postupanje po prijavi i unutarnja istraga (12. i 13.04.2023.)

Predavač: Robert Ravenšćak

Datum, vrijeme i mjesto održavanja: 12 i 13. travnja 2023. / 9-16 sati / online (ZOOM platforma)

 

 • Analiza uzroka nepravilnosti i rješavanja prijava (prigovora)
 • Politika i program unutarnjih prijava
 • Svrha, proces i obuhvat istrage
 • Osnovna načela istrage
 • Izvještavanje i korektivne mjere

„Hvala  na svemu, posebno na uloženom trudu i angažmanu. Zanimljivo područje koje smo nažalost morali odslušati online”. 

M.J.

Grad Rijeka

„Hvala na svim dobrim predavanjima i stečenom znanju. Nakon svih peripetija APIS IT ima novi Etički kodeks. Naravno, zahvaljujući Akademiji.”

Ž.M.

APIS IT

„Edukacija za sve pohvale. Zanimljiva predavanja i jedno novo iskustvo.“

T.P.

Koprivničko-križevačka županija

„Hvala za sve što ste nam pružili ovom edukacijom. Zanimljivo, poučno i lijepo iskustvo.“

F.M.Č.

Grad Labin

“Sve pohvale na organizaciji ove Akademije. Predavači su bili odlični i jako mi je drago što sam mogao prisustvovati edukaciji te upoznati nove osobe.“

D.M.

Varaždinska županija

„Akademija je bila izvrsna i super organizirana te kvalitetna i korisna za daljnji rad.“

M.S.

Grad Vinkovci

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije vezane uz edukaciju, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

Molimo koristite kontaktni formular

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a , 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

Kontaktni formular:

15 + 8 =

Prijavnica

RAVECON POSLOVNA EDUKACIJA

Molimo Vas da za svaku polaznicu /svakog polaznika pošaljete zasebnu prijavnicu.

NOVA PRIJAVA ZA EDUKACIJU

Vrsta predavanja:

Plaćanje - kotizaciju plaća:

15 + 12 =