EUROPSKA OZNAKA IZVRSNOSTI U UPRAVLJANJU (2021/2022)

Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE) inicijativa je Vijeća Europe i dodjeljuje se gradovima i općinama koje su postigle visoku razinu dobrog upravljanja u odnosu na referentni standard Vijeća Europe, primjenjujući smjernicu “12 načela dobrog demokratskog upravljanja”.

O PROJEKTU

Projekt „Europska oznaka izvrsnosti u upravljanju“ (ELoGE), podržava europske gradove i općine u poboljšanju njihove transparentnosti i odgovornosti te pružanju visokokvalitetnih usluga putem unaprjeđenja upravljanja u lokalnoj samoupravi. ELoGE priznanje je vrijedno postignuće, snažan alat za promicanje izvrsnosti i dobre administracije, ali i instrument za identifikaciju trenutne razine dobrog upravljanja.

Europsko udruženje za lokalnu demokraciju (ALDA) nositelj je akreditacije Vijeća Europe za provedbu projekta „Europska oznaka izvrsnosti u upravljanju“ (ELoGE) u Hrvatskoj, a tvrtka RAVECON njezin je lokalni partner.

CILJ PROGRAMA

Doprinjeti jačanju integriteta, odgovornosti i transparentnosti te dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi. 

SVRHA PROGRAMA

  • Pružiti hrvatskim općinama i gradovima edukaciju o dobrim standardima i metodama upravljanja u lokalnoj samoupravi
  • Podići svijest među općinama i gradovima o 12 načela dobrog upravljanja
  • Informirati hrvatske građane o postojanju alata za mjerenje učinka njihovih lokalnih vlasti
  • Pomoći općinama i gradovima pri podnošenju zahtjeva za ELoGE akreditaciju pri Vijeću Europe

KORISTI ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

  • Identifikacija jakih i slabih točaka upravljanja u lokalnoj samoupravi
  • Primjena 12 načela dobrog upravljanja Vijeća Europe
  • Osiguranje više razine otvorenog i demokratskog društva u lokalnoj samoupravi
  • Mogućnost poboljšanja etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi

POPIS GRADOVA DOBITNIKA ELoGE PRIZNANJA:

Sjeverna Makedonija: Aerodrom, Berovo, Bitola, Vinica, Kumanovo, Negotino, Novaci, Radoviš i Štip

Hrvatska: Čakovec, Labin, Šibenik

Kosovo: Drenas, Gjilan, Hani, Elezit, Lipjan, Mitrovicë, Shtime

Vijeće Europe vodeća je organizacija za zaštitu ljudskih prava na europskom kontinentu. Ima 47 država članica od kojih su 28 članice Europske unije. Sve države članice Vijeća Europe potpisale su Europsku konvenciju o ljudskim pravima, međunarodni ugovor kojemu je cilj zaštita ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Europski sud za ljudska prava nadgleda provedbu Konvencije u državama članicama.

Kontaktirajte nas

Za detaljniju ponudu vezanu uz etiku i usklađenost, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

info@ravecon.hr

+385 1 5806 307

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a , 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

11 + 4 =