ISO 19600 / ISO 37001

Certificirani smo Lead Auditori za Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ISO 37001) te za Sustav upravljanja usklađenošću (ISO 19600).

Organizacije pripremamo za certifikaciju ili certificiramo u suradnji s francuskom tvrtkom Ethic Intelligence. 

Akreditirani smo Business partner tvrtke ETHIC Intelligence (Paris) te ovlašteni auditori za certifikaciju sustava ISO 19600 i ISO 37001.

ETHIC Intelligence je neovisna tvrtka u sastavu Refinitiv grupe te vodeća svjetska antikorupcijska certifikacijska agencija koja usluge anikorupcijske certifikacije pruža još od 2006. godine. ETHIC Intelligence certificira privatne korporacije, javne institucije i nevladine organizacije. Aktivno sudjelovanje u kreiranju ISO 19600 i ISO 37001 standarda, jedinstvena ekspertiza i široko međunarodno iskustvo tvrtki ETHIC Intelligence temelj je usluzi certificiranja, procjene i obuke za borbu protiv korupcije prilagođene potrebama svake organizacije širom svijeta.

Norma ISO 19600

Usklađenost je jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju tvrtke i organizacije. Nedostatak pravog nadzora i organizacijske kulture često za sobom povlače novčane milijunske kazne te gubitak imidža, reputacije, kupaca i poslovanja. Na koji se način način tvrtke i organizacije mogu boriti protiv toga?

Što je usklađenost

Usklađenost podrazumijeva pridržavanje mjerodavnih zakona, primjenjive regulative, relevantnih industrijskih standarda i internih pravila koje organizacija mora primijeniti kako bi mogla sigurno i nesmetano poslovati. Usklađenost utječe na organizacijsko poslovanje, zaposlenike i njihovo postupanje prema kupcima, potrošačima, dobavljačima i svim ostalim dionicima. U osnovi, najvažniji cilj usklađenosti je osigurati da tvrtke i organizacije ispunjavaju uvjete vlastite odgovornosti te učinkovito upravljaju rizikom štetnog djelovanja na njihov ugled.

ISO 19600 kao odgovor na zahtjeve poslovanja

S obzirom da se zakoni i propisi često mijenjanju, a troškovi su, kao posljedica neusklađenosti, veliki, uvođenje ISO 19600 standarda i smjernica za sustav upravljanja usklađenošću predstavlja rješenje za velike i male, privatne ili javne organizacije. Norma ISO 19600 daje sveobuhvatne smjernice za implementaciju sustava upravljanja usklađenošću ili usporedbu postojećeg sustava i procedura u organizacijama koje uređuju područje usklađenosti.

Sustav upravljanja usklađenošću ISO 19600 uskoro će biti zamijenjen sustavom ISO 37301. 

Zašto je ISO 19600 certifikacija dobra za poslovanje?

Organizacije koje teže održivosti trebaju stvoriti i održavati kulturu poštenja, etike i usklađenosti te razmotriti potrebe i očekivanja svih svojih dionika. Etika i usklađenost stoga su temelj za uspješno dugoročno poslovanje.

Usklađenost je rezultat napora organizacije prema izgradnji korporativne kulture, ponašanja i stavova ljudi koji rade za nju. Zadržavajući svoju neovisnost, poželjno je da se upravljanje usklađenošću integrira s financijskim rizicima, kvalitetom, okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim procesima upravljanja te operativnim zahtjevima i ostalim procedurama organizacije.

Učinkovit sustav ISO 19600 upravljanja sustavom usklađenosti pomaže organizaciji održavati usklađenost s relevantnim zakonima, uključujući zahtjeve i pravila industrije, organizacijske standarde, kao i standarde dobrog korporativnog upravljanja, najbolje prakse, etiku i očekivanja zajednice.

Idealan pristup usklađenosti kreće od samog vodstva organizacije koje, po principu „tone at the top“, primjenjuje temeljne vrijednosti i opće prihvaćeno korporacijsko upravljanje, etičke i standarde zajednice. Stoga, ugrađivanje sukladnosti u ponašanje ljudi koji rade za organizaciju ovisi prije svega o vodstvu na svim razinama i jasnim vrijednostima organizacije te priznavanju i provedbi mjera za promicanje etičkog ponašanja. Ako to nije slučaj na svim razinama organizacije, postoji velik rizik od neusklađenosti i poslovnog neuspjeha. 

Koristi od uvođenja ISO 19600

 • pojednostavljuje primjenu načela etike i usklađenosti u organizaciji
 • uključuje kritične elemente ostalih usvojenih standarda na fleksibilan način
 • regulatorima ukazuje da organizacija poštuje i usvaja te je u skladu s najnovijim zakonima, standardima i regulativama
 • temeljena je na identificiranim rizicima i obvezama usklađenosti
 • cilj mu je stvoriti organizacijsku kulturu u kojoj usklađenost postaje opće pravilo
 • idealan je kao dopuna ili prethodnica standarda ISO 37001 

Norma ISO 37001

Standard ISO 37001-Anti-bribery management systems (Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja) specificira zahtjeve i daje smjernice za uspostavu, provedbu, održavanje, pregled i poboljšanje sustava antikoruptivnog upravljanja. Standard ISO 37001 primjenjiv je za borbu protiv podmićivanja te postavlja zahtjeve za sustav upravljanja čija je namjena spriječiti, otkriti i stvoriti preventivnu reakciju na podmićivanje temeljem primjenjivih međunarodnih zakona i uzanci o borbi protiv davanja mita.

Iako u svojoj osnovnoj formi ISO 37001 ne uključuje prijevare, nedozvoljeno udruživanje i druge prijetnje protiv tržišnog natjecanja, pranje novca ili druge aktivnosti vezane za nečistu praksu, organizacija može odlučiti proširiti opseg sustava upravljanja i na takve aktivnosti, što ovaj standard čini sveobuhvatnim.

Što podrazumijeva ISO 37001?

Sustav može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sustav upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
 • podmićivanje od strane organizacije u cjelini
 • podmićivanje od strane osoba u organizaciji koje djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje od strane poslovnih suradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje organizacije od trećih strana
 • podmićivanje osoba u organizaciji od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
 • podmićivanje poslovnih suradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
 • sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Kome je namijenjen ISO 37001?

Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti, no istovremeno i specifični. Opseg primjene tih zahtjeva ovisi o poslovanju organizacije i čimbenicima navedenim u poglavljima 4.1, 4.2 i 4.5 norme. Norma je primjenjiva na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru, a posebno sudionicima javne nabave i organizacijama s izraženim izvoznim aktivnostima. 

Zašto je ISO 37001 certifikacija dobra za poslovanje i kako se pripremiti?

Standard ISO 37001-Anti-bribery management systems određuje niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju, suzbiju i umanje podmićivanje i korupcijske rizike. To uključuje prihvaćanje politika za borbu protiv davanja ili primanja mita, imenovanje osobe zadužene za poštivanje i provedbu politika, edukaciju i obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika (trećih strana), provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage. Standard je osmišljen kao pomoć organizaciji u implementaciji sustava za sprječavanje podmićivanja ili poboljšanju kontrola koje se trenutno provode. ISO 37001 pomaže smanjiti rizik od podmićivanja, a dionicima i interesnim stranama pokazuje uspostavu međunarodno priznate kontrole podmićivanja.

ISO 37001 temelji se na modelu od četiri koraka i usklađen je s ISO 19600 standardom za sustave upravljanja sukladnosti:

 1. Plan: odrediti vlastite zahtjeve za borbu protiv podmićivanja i provesti analizu rizika usklađenosti te na tim temeljima razviti strategiju koja uključuje mjere za rješavanje svih predmeta vezanih uz podmićivanje i korupciju
 2. Do: uspostaviti antikorupcijske mjere i redovno pratiti njihovu efikasnost
 3. Check: uspostaviti nadzor i prijedloge za upravljanje procesima na temelju provedene kontrole
 4. Act: kontinuirano poboljšanje procesa 

Kontaktirajte nas

Za detaljniju ponudu vezanu uz ISO 19600 / ISO 37001, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

info@ravecon.hr

+385 1 5806 307

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a, 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

14 + 7 =