ISO 19600 / ISO 37001

Certificirani smo Lead Auditori za Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ISO 37001) te za Sustav upravljanja usklađenošću (ISO 19600).

Organizacije pripremamo za certifikaciju ili certificiramo u suradnji s domaćim i inozemnim certifikacijskim kućama.

Akreditirani smo Business partner tvrtke ETHIC Intelligence (Paris) te ovlašteni auditori za certifikaciju sustava ISO 19600 i ISO 37001.

ETHIC Intelligence je neovisna tvrtka u sastavu Red Flag grupe te vodeća svjetska antikorupcijska certifikacijska agencija koja usluge certifikacije pruža još od 2006. godine. ETHIC Intelligence certificira privatne korporacije, javne institucije i nevladine organizacije. Aktivno sudjelovanje u kreiranju ISO 19600 i ISO 37001 standarda, jedinstvena ekspertiza i široko međunarodno iskustvo tvrtki ETHIC Intelligence temelj je usluzi certificiranja, procjene i obuke za borbu protiv korupcije prilagođene potrebama svake organizacije širom svijeta.

Norma ISO 19600

Usklađenost je jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju tvrtke i organizacije. Nedostatak pravog nadzora i organizacijske kulture često za sobom povlače novčane milijunske kazne te gubitak imidža, reputacije, kupaca i poslovanja. Na koji se način način tvrtke i organizacije mogu boriti protiv toga?

Što je usklađenost

Usklađenost podrazumijeva pridržavanje mjerodavnih i konkretnih zakona, primjenjive regulative, relevantnih industrijskih standarda i internih pravila koje organizacija mora implementirati i primijeniti kako bi mogla sigurno i nesmetano poslovati. Usklađenost utječe na organizacijsko poslovanje, zaposlenike i njihovo postupanje prema kupcima, potrošačima, dobavljačima i ostalim dionicima. U osnovi, najvažniji cilj usklađenosti je osigurati da tvrtke ispunjavaju svoje odgovornosti i učinkovito upravljaju rizikom štetnog djelovanja na njihov ugled.

ISO 19600 kao odgovor na zahtjeve poslovanja

S obzirom da se zakoni i propisi često mijenjanju, a troškovi, kao posljedica neusklađenosti, veliki, uvođenje ISO 19600 standarda i smjernica za sustav upravljanja usklađenošću predstavlja savršeno rješenje za velike i male, privatne ili javne organizacije. Norma ISO 19600 daje sveobuhvatne smjernice za implementaciju sustava upravljanja usklađenošću ili usporedbu postojećeg sustava i procedura u organizacijama koje uređuju područje usklađenosti.

Zašto je ISO 19600 certifikacija dobra za poslovanje?

Organizacije koje teže održivosti trebaju stvoriti i održavati kulturu poštenja, etike i usklađenosti te razmotriti potrebe i očekivanja svih svojih dionika. Etika i usklađenost stoga su temelj za uspješno dugoročno poslovanje.

Usklađenost je rezultat napora organizacije prema ugradnji korporativne kulture, ponašanja i stavova ljudi koji rade za nju. Zadržavajući svoju neovisnost, poželjno je da se upravljanje usklađenošću integrira s financijskim rizicima, kvalitetom, okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim procesima upravljanja te operativnim zahtjevima i ostalim procedurama organizacije.

Učinkovit sustav ISO 19600 upravljanja sustavom usklađenosti pomaže organizaciji održavati usklađenost s relevantnim zakonima, uključujući zahtjeve i pravila industrije, organizacijske standarde, kao i standarde dobrog korporativnog upravljanja, najbolje prakse, etiku i očekivanja zajednice.

Idealan pristup usklađenosti kreće od samog vodstva organizacije koje po principu „tone at the top“ primjenjuje temeljne vrijednosti i opće prihvaćeno korporacijsko upravljanje, etičke i standarde zajednice. Stoga, ugrađivanje sukladnosti u ponašanje ljudi koji rade za organizaciju ovisi prije svega o vodstvu na svim razinama i jasnim vrijednostima organizacije te priznavanju i provedbi mjera za promicanje etičkog ponašanja. Ako to nije slučaj na svim razinama organizacije, postoji velik rizik od neusklađenosti i poslovnog neuspjeha. 

Koristi od uvođenja ISO 19600

 • pojednostavljuje primjenu načela etike i usklađenosti u organizaciji
 • uključuje kritične elemente ostalih usvojenih standarda na fleksibilan način
 • regulatorima ukazuje da organizacija poštuje i usvaja te je u skladu s najnovijim zakonima, standardima i regulativama
 • temeljena je na identificiranim rizicima i obvezama usklađenosti
 • cilj mu je stvoriti organizacijsku kulturu u kojoj usklađenost postaje opće pravilo
 • idealan je kao uvod i prethodnica za uvođenje ISO 37001 ABMS.

Norma ISO 37001

Standard ISO 37001-Anti-bribery management systems (Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja) specificira zahtjeve i daje smjernice za uspostavu, provedbu, održavanje, pregled i poboljšanje sustava antikoruptivnog upravljanja. Standard ISO 37001 primjenjiv je za borbu protiv podmićivanja te postavlja zahtjeve za sustav upravljanja čija je namjena spriječiti, otkriti i stvoriti preventivnu reakciju na podmićivanje temeljem primjenjivih međunarodnih zakona i uzanci o borbi protiv davanja mita.

Iako u svojoj osnovnoj formi ISO 37001 ne uključuje prijevare, nedozvoljeno udruživanje i druge prijetnje protiv tržišnog natjecanja, pranje novca ili druge aktivnosti vezane za nečistu praksu, organizacija može odlučiti proširiti opseg sustava upravljanja i na takve aktivnosti, što ovaj standard čini sveobuhvatnim.

Što podrazumijeva ISO 37001?

Sustav može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sustav upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
 • podmićivanje od strane organizacije u cjelini
 • podmićivanje od strane osoba u organizaciji koje djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje od strane poslovnih suradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje organizacije od trećih strana
 • podmićivanje osoba u organizaciji od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
 • podmićivanje poslovnih suradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
 • sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Kome je namijenjen ISO 37001?

Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti, no istovremeno i specifični. Opseg primjene tih zahtjeva ovisi o poslovanju organizacije i čimbenicima navedenim u poglavljima 4.1, 4.2 i 4.5 norme. Norma je primjenjiva na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru, a posebno sudionicima javne nabave i organizacijama s izraženim izvoznim aktivnostima. 

Zašto je ISO 37001 certifikacija dobra za poslovanje i kako se pripremiti?

Standard ISO 37001-Anti-bribery management systems određuje niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju, suzbiju i umanje podmićivanje i korupcijske rizike. To uključuje prihvaćanje politika za borbu protiv davanja ili primanja mita, imenovanje osobe zadužene za poštivanje i provedbu politika, edukaciju i obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika (trećih strana), provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage. Standard je osmišljen kao pomoć organizaciji u implementaciji sustava za sprječavanje podmićivanja ili poboljšanju kontrola koje se trenutno provode. ISO 37001 pomaže smanjiti rizik od podmićivanja, a dionicima i interesnim stranama pokazuje uspostavu međunarodno priznate kontrole podmićivanja.

ISO 37001 temelji se na modelu od četiri koraka i usklađen je s ISO 19600 standardom za sustave upravljanja sukladnosti:

 1. Plan: odrediti vlastite zahtjeve za borbu protiv podmićivanja i provesti analizu rizika usklađenosti te na tim temeljima razviti strategiju koja uključuje mjere za rješavanje svih predmeta vezanih uz podmićivanje i korupciju
 2. Do: uspostaviti antikorupcijske mjere i redovno pratiti njihovu efikasnost
 3. Check: uspostaviti nadzor i prijedloge za upravljanje procesima na temelju provedene kontrole
 4. Act: kontinuirano poboljšanje procesa 

Kontaktirajte nas

Za detaljniju ponudu vezanu uz ISO 19600 / ISO 37001, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

info@ravecon.hr

+385 1 5806 307

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a, 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo