PILOT PROGRAM POBOLJŠANJA ETIČKOG UPRAVLJANJA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (2019/2020)

Pilot program poboljšanja etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi temelji se na instrumentu i preporukama Vijeća Europe, Centra za ekspertizu i reformu lokalne samouprave, a na osnovi praksa u državama članicama EU.

 

ODGOVORNOST ǀ UČINKOVITOST ǀ TRANSPARENTNOST ǀ OTVORENOST ǀ PARTICIPATIVNOST ǀ OSJETLJIVOST ǀ PRAVIČNOST

O PROGRAMU

Program je,  u suradnji sa Vijećem Europe, proveden tijekom 2019. i 2020. godine, a isti je odgovor na identificiranu potrebu jačanja preventivnih mehanizama koji uključuju implementaciju načela transparentnosti i odgovornosti u radu i upravljanju u lokalnoj samoupravi **.

Programom je identificirana postojeća razina i kvaliteta etičkog upravljanja u općinama i gradovima sudionicima, definirane su prednosti i nedostaci etičkog upravljanja te potaknuto unaprjeđenje i integracija naprednih politika s ciljem izgradnje učinkovitih, odgovornih i transparentnih institucija kao dijela planirane i predviđene reforme lokalne samouprave.

** Sukladno nacionalnoj Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

CILJ PROGRAMA

Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada tijela jedinica lokalne samouprave

SVRHA PROGRAMA

  • Ocijeniti razinu javne etike u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Pilot uzorak)
  • Definirati osnovnu vrijednost nacionalne razine javne etike u lokalnoj samoupravi (Benchmark model)
  • Omogućiti usporedbu razine javne etike u jedinicama lokalne samouprave s nacionalnom razinom (National Benchmark Score)
  • Testiranje metoda i aktivnosti za punu implementaciju programa u kasnijoj fazi provedbe

KORISTI ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

  • Identifikacija jakih i slabih točaka etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi
  • Jačanje kapaciteta za samostalno etičko upravljanje u lokalnoj samoupravi
  • Osiguranje više razine otvorenog i demokratskog društva u lokalnoj samoupravi
  • Mogućnost poboljšanja etičkog upravljanja u lokalnoj samoupravi

POPIS OPĆINA I GRADOVA KOJI SU SUDJELOVALI U PILOT PROGRAMU:

Rijeka, Osijek, Pula, Varaždin, Bjelovar, Kutina, Poreč, Varaždinske Toplice, Vrgorac, Opatija, Pregrada, Novi Marof, Crikvenica, Vrbovsko, Labin i Ivanić Grad

Hum na Sutli, Plitvička jezera, Kloštar Ivanić, Štefanje, Tribunj, Pitomača, Selnica, Sveta Nedelja, Baška, Feričanci, Funtana i Fužine
 

Vijeće Europe vodeća je organizacija za zaštitu ljudskih prava na europskom kontinentu. Ima 47 država članica od kojih su 28 članice Europske unije. Sve države članice Vijeća Europe potpisale su Europsku konvenciju o ljudskim pravima, međunarodni ugovor kojemu je cilj zaštita ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Europski sud za ljudska prava nadgleda provedbu Konvencije u državama članicama.

Kontaktirajte nas

Za detaljniju ponudu vezanu uz etiku i usklađenost, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

info@ravecon.hr

+385 1 5806 307

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a , 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

1 + 9 =