PLATFORMA ZA RAZMJENU INFORMACIJA POVJERLJIVIH OSOBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Tijekom prošle godine susreo sam se i razgovarao s mnogim povjerljivim osobama i njihovim zamjenicima. U nedostatku vlastite prakse, ustrajno su izražavali želju da razgovaraju s kolegama iz drugih tvrtki i razmjenjuju informacije o strukturi njihovog sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, načinima prijava, rješavanju prijava, podršci Uprave, izradi Pravilnika i drugim stvarima vezanim uz obnašanje njihove dužnosti, na konstruktivan i privatan način. Odlučio sam pokušati omogućiti takve rasprave.

Jer, čini se da mnoge povjerljive osobe i njihovi zamjenici imaju iste nedoumice, iste probleme i iste potrebe.

Neka pitanja koja se često pojavljuju su:

• Trebamo li, s obzirom na novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, raditi izmjene općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti?
• Jesmo li obavezni postupati po anonimnoj prijavi?
• Kako se poslodavac može zaštititi od zlonamjernih prijava?
• Je li povjerljiva osoba dužna davati savjete osobama, potencijalnim prijaviteljima, koje razmatraju podnošenje prijave?
• Koje su, ustvari, dužnosti povjerljive osobe?
• Koja je procedura odabira treće osobe kao povjerljive osobe?
• Jesu li tvrtke obvezne unutarnje kanale za prijavu nepravilnosti učiniti dostupnim samo svojim zaposlenicima ili i drugim osobama izvan tvrtke/organizacije?

I tako dalje.

Tko bi se trebao pridružiti?

Ako ste povjerljiva osoba ili njezin zamjenik i želite biti dio grupe unutar koje će se privatno razgovarati o sustavima unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te ostalim povezanim temama i aktualnostima iz područja prijava nepravilnosti, unutarnjih istraga, organizacijske kulture i  poslovne etike, prijavite se. Prijava se ne naplaćuje.

Kliknite ovdje za prijavu.

Napomena: Još uvijek razrađujemo kako će platforma funkcionirati, pa su povratne informacije dobrodošle.

Ova grupa nije namijenjena niti otvorena za odvjetničke tvrtke, konzultante ili pružatelje usluga povezanih uz prijavu nepravilnosti. Za iste ćemo pokušati organizirati neki drugi oblik komunikacije i razmjene iskustava.

Ostanite s nama.

Robert Ravenšćak