ON-LINE SEMINAR – Izrada Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S / 15. travnja 2021.

U cilju podržavanja Smjernica Antikorupcijskog izvješća Europske komisije iz veljače 2014., Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine (AKP) i pozvala trgovačka društva da usvoje akcijske planove najkasnije do kraja ožujka te o tome izvjeste Ministarstvo pravosuđa i uprave do kraja travnja.

Kome je seminar namijenjen i zašto?

U srvhu implementacije ciljeva i mjera Antikorupcijskog programa, seminar je namijenjen izvršnim direktorima, članovima radne skupine za provedbu antikorupcijskih programa, voditeljima službe/odjela za etiku i usklađenost, voditeljima pravne službe, povjerljivim osobama, etičkim povjerenicima ili drugim odgovornim osobama zaduženima za provedbu Antikorupcijskog programa u trgovačkim društvima koja su u većinskom vlasništvu općina, gradova i županija.

Potreba jačanja antikorupcijskih aktivnosti u cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti na razini trgovačkih društava u vlasništvu države, ali i trgovačkih društava u kojima JLP(R)S imaju vlasničke udjele, dio su prioriteta nacionalne Strategije suzbijanja korupcije.

S obzirom da trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S upravljaju značajnim financijskim sredstvima te zapošljavaju velik broj ljudi, u njihovom djelovanju potencijalno postoje visoki korupcijski rizici. Upravo stoga, u tim društvima, postoji nužnost formiranja i jačanja internih antikorupcijskih mehanizama upravljanja imovinom i to putem izrade i provedbe akcijskih planova koji određuju konkretne aktivnosti za jačanje učinkovitosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava, odnosno promoviranja dodatnog doprinosa unaprjeđenju poslovanja pored poštivanja nacionalnih zakonskih regulacija pojedinog područja.

Očekivani ishod seminara

Nakon seminara, polaznici tj. odgovorne osobe zadužene za provedbu Antikorupcijskog programa moći će samostalno, u roku od nekoliko sati, izraditi interni Akcijski plan koji se temelji na specifičnostima djelatnosti trgovačkog društva, ustanovljenim rizicima od nepravilnosti, prijevara i korupcije te ih objaviti na vlastitim internetskim stranicama, kao i dostaviti nadležnim tijelima JLP(R)S i Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Na taj će način trgovačka društva, kvalitetno i u najkraćem roku, uz najmanji administrativni teret, implementirali Antikorupcijski Program i predložene antikorupcijske mjere te se uskladiti sa odlukom i smjernicama Vlade RH.

Pregled seminara prema ciljevima i mjerama Antikorupcijskog programa

Ciljevi Antikorupcijskog programa:

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S
  • Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja
  • Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora
  • Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora 
  • Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija 
CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S
  • Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura
  • Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava
  • Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti
  • Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Cijena

  • Cijena seminara iznosi: 660 kuna + PDV
  • U slučaju prijave dva i više polaznika iz iste tvrtke primjenjujemo popust od 30% za sve prijavljene

Što polaznici govore o našim predavanjima?

„Hvala  na svemu, posebno na uloženom trudu i angažmanu.”

MAJA JELOVICA (Viša savjetnica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave / Grad Rijeka)

„Edukacija je bila za sve pohvale, zanimljiva predavanja i jedno novo iskustvo.“

TATJANA PUKLEK (Viša savjetnica-specijalistica za poreze i pravne poslove / Koprivničko-križevačka županija)

„Hvala za sve što ste nam pružili ovom edukacijom. Zanimljivo, poučno i lijepo iskustvo.”

FEDERIKA MOHOROVIĆ ČEKADA (zamjenica gradonačelnika / Grada Labin)

„Akademija je bila izvrsna i super organizirana te kvalitetna i korisna za daljnji rad.“

MANDICA SANKOVIĆ (zamjenica pročelnika / Grad Vinkovci)

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije vezane uz seminar IZRADA AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S, molimo kontaktirajte nas putem kontakt obrasca, mailom ili telefonom.

Molimo koristite kontaktni formular

+385 1 5806 308

Bjelovarska ulica 38a , 10360 Sesvete / Zagreb

Radno vrijeme / pon-pet 7:30 - 15:30 / subotom ne radimo

Kontaktni formular:

8 + 11 =

Prijavnica

SEMINAR - Izrada Akcijskog plana za provedbu AKP za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Molimo Vas da za svaku polaznicu /svakog polaznika pošaljete zasebnu prijavnicu.

12 + 11 =