Zaštita prijavitelja nepravilnosti_osveta na radnom mjestu

Kako spriječiti osvetu prema prijaviteljima nepravilnosti

by | velj 28, 2023 | objava

Prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama.

Osveta prema prijaviteljima nepravilnosti ozbiljan je problem. Osim što može nanijeti štetu i zlo prijavitelju, osveta će sigurno zastrašiti ostale zaposlenike i smanjiti učinkovitost vašeg sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Kako biste spriječili osvetu prema prijaviteljima, valja poduzeti sljedeće korake:

Educirajte zaposlenike : Važno je educirati zaposlenike o tome zašto su prijavitelji važni i kako ih štiti vaša organizacija, ali i sam Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Također, važno je istaknuti da se osveta prema prijaviteljima u vašoj organizaciji ne tolerira i da postoji proces za prijavu takvih incidenata.

Osigurajte anonimnost : Ako se prijavitelji ne osjećaju sigurno kada odlučuju o prijavi nepravilnosti, manje je vjerojatno da će to uopće i učiniti. Osigurajte anonimnost zviždača koliko god je to moguće i pobrinite se da informacije o njihovoj prijavi dijelite samo s onima koji to trebaju nešto znati.

Uspostavite proces praćenja: Nakon što se nepravilnost prijavi, važno je uspostaviti proces praćenja kako bi se osiguralo da prijavitelj nije izložen bilo kojem obliku osvete. To, prije svega, podrazumijeva redovnu komunikaciju sa prijaviteljem i ostalim povezanim osobama.

Angažirajte stručnjake: U nekim slučajevima, može biti korisno angažirati vanjske stručnjake za sigurnost ili druge savjetnike koji mogu pomoći u identificiranju i sprječavanju osvete prema prijaviteljima.

Brzo reagirajte: Ako se pojavi bilo koji oblik osvete prema prijavitelju, važno je brzo reagirati kako bi se isti zaustavio i spriječio neki drugi, budući oblik osvete.

Općenito, zaštita prijavitelja nepravilnosti ključan je dio uspješnog sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Stoga, osigurati povjerljivost i anonimnost zviždača te brzo reagirati na moguću osvetu krucijalno je u namjeri uspostave učinkovitog sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

Vlasnik konzultantske tvrtke Ravecon, dugogodišnji borac za etičnost u poslovanju, pokretač prve sveobuhvatne edukacije za implementaciju i primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te osnivač Centra za zaštitu zviždača.