AKADEMIJA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI

RUJAN – STUDENI 2020. u Zagrebu

Predavači

Lucia Ana Tomić

Lucia Ana Tomić

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu te nakon toga stekla titulu MBA, Lucia je radila kao odvjetnica u području prava trgovačkih društava u različitim institucijama i na radnim mjestima. Trenutno je direktorica Ureda za usklađenost i podršku Upravi u Hrvatskoj poštanskoj banci. Kao osoba zadužena za usklađenost u banci, obavlja poslove nadzora, kontrola i edukacija po pitanju etičkog poslovanja, sukoba interesa, sprječavanja pranja novca i prijevara. Aktivno je uključena u rad International chamber of commerce pri HGK, putem Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije. Promicanje korporativne kulture i etičkih vrijednosti u današnjem brzom i modernom svijetu je izazov. Lucia kaže kako je najveća prednost njezinog posla da voli ono što radi i vjeruje njega.

Tomislava Pribanić

Tomislava Pribanić

Tomislava trenutno ima funkciju Voditeljice usklađenosti za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu u tvrtki Novartis, jednoj od najvećih farmaceutskih tvrtki na svijetu. U toj ulozi Tomislava podržava i pruža smjernice lokalnoj organizaciji u vezi s unutarnjim i vanjskim politikama i propisima; odgovorna je za treninge i podizanje svijesti kako bi se kultura tvrtke dovela na najvišu razinu. Jedan od važnih zadataka ove uloge je da blisko surađuje s poslovnim vodstvom i drugim funkcijama u vođenju procesa upravljanja rizicima usklađenosti i identifikacije te upravljanja rizicima na način koji potiče poslovanje koje najbolje služi pacijentima. Tomislava je aktivno uključena u lokalnu EFPIA udrugu (IFI) kao voditelj radne skupine za etiku i usklađenost, a kako bi oblikovala i utjecala na zajednicu te identificirala nove trendove i najbolje prakse. Tomislava živi u Zagrebu, diplomirala je ekonomiju i menadžment, a trenutno završava MBA iz upravljanja ljudskim resursima.

Hristo Moutafchiyski

Hristo Moutafchiyski

Hristo je posljednjih 12 godina proveo kao voditelj za usklađenost i unutarnji revizor u vodećim globalnim tvrtkama koje se bave distribucijom tehnologije i pružanjem financijskih usluga u Bugarskoj i regiji. Funkciju usklađenosti vidi kao integralni dio menadžmenta koji doprinosi organizacijskoj održivosti, integritetu i kontinuitetu. Hristo se zalaže za psihološki pristup radu usklađivanja. Njegovi interesi su organizacijsko ponašanje, psihološki pristup usklađenosti, upravljanje promjenama i bihevioralna ekonomija. Nagrađivani je predavač na međunarodnim skupovima.

Robert Ravenšćak

Robert Ravenšćak

Robert Ravenšćak rođen je 1969. godine u Zagrebu. Magistar je ekonomije. Slijedom obrazovanja i višegodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim pozicijama srednjeg i visokog menadžmenta u domaćim i stranim kompanijama, vrlo je dobro upoznat sa svim poslovnim procesima unutar jednog poduzeća. Vlasnik je i direktor konzultantske tvrtke Ravecon te veliki borac protiv korupcije. Certificirani je auditor za ISO 37001 i ISO 19600 sustave upravljanja te certificirani menadžer za izradu i provođenje projekata financiranih iz EU fondova. Ima svjedodžbu Certified Compliance and Ethics Professional – International (CCEP-I), Leading Professional in Ethics and Compliance (LPEC) te glasnogovornika i menadžera za odnose s javnošću. Član je Hrvatskog zavoda za norme i predsjednik Hrvatske udruge za etiku, društveno odgovorno ponašanje i razvoj antikorupcijske svijesti te jedan od osnivača Instituta za promociju poduzetništva. Bivši je predsjednik Odbora za razvoj i promociju internet trgovine u HGK. Organizator je Croatia East Europe Ethics and Compliance konferencije koja se svake godine održava u Opatiji. Posjeduje široko iskustvo iz područja upravljanja malim i srednjim poduzećima, marketinga i prodaje te upravljanja ljudskim resursima.